Napajedla: cyklostezka nebo polní cesta?

Uplynula již spousta let, kdy byl zprovozněn úsek cyklotrasy kolem Baťova kanálu v katastru obce Napajedla. Lidé ve městě a v přilehlém okolí si na zpevněnou komunikaci vedoucí kolem levého břehu řeky Moravy rychle zvykli a hojně ji využívají pěšky i na kole. Napajedelská stezka pro cyklisty se tak vhodně připojila do cyklistické trasy Hodonín – Kroměříž a zvýšený turistický ruch nedlouho po jejím zprovoznění odstartoval investiční zájem soukromých subjektů poskytujících služby v pohostinství a nejrůznějších druzích služeb spojených s cyklistikou a turistikou.

Přesto není všechno zlato, co se třpytí a turisté či místní, kteří pokračují ve svém putování dále z Napajedel směrem na Spytihněv, rychle zbystří, že tady není všechno v pořádku. Jakmile totiž minou poslední domy Kollárovy ulice a hostinec U Františka, čeká je asi 1,5 km úsek polní (donedávna nezpevněné) cesty. Bruslař na kolečkových bruslích nevěřícně kroutí hlavou a hledá ve svém mobilu objízdnou trasu. Cyklista na galuskách briskně zatáčí doleva, objíždí průmyslový areál Slavie a vrací se zpět na cyklostezku v rekreačním areálu Pahrbek. Běžci to nějak zkousnou, ale já běžec se přidávám k cyklistovi na galuskách. Maminky s kočárky umně využívají drncání po „polňačce“ k uspání svých ratolestí, a naopak rybáři si nestěžují vůbec, jelikož polní cesta není místní komunikace a s povolením majitele zde mohou v klidu parkovat několik metrů od nahozených prutů. Klást si proto otázku, proč není úsek vyasfaltován a označen jako cyklostezka pro pěší je naprosto na místě.

Napajedla cyklostezka šutr

Na několikrát vznesenou otázku různým představitelům městské radnice, proč již není dobudován úsek cyklostezky mezi Pahrbkem a místní částí „Žabinec“, jsem dostal pokaždé stejnou odpověď: „Není možné se domluvit s majiteli dotčených pozemků, přes který by budovaná cyklostezka vedla. Někteří jsou dokonce v zahraničí (nebo neznámí?)“. Rozumná odpověď pro ty, kteří se stavem této části cyklotrasy nechtějí zatím nic dělat. Položme si ale otázku. Je to skutečně tak, jak zní stanovisko některých představitelů města Napajedla? Jak to, že na zmíněných pozemcích, které jsou v soukromém vlastnictví, vesele hospodaří zemědělský podnik? Nejspíš mají s majiteli předmětných polností smlouvu o pronájmu. Jak takovou smlouvu mohlo zemědělské družstvo ratifikovat s protistranou, která nekomunikuje, je v zahraničí, není k zastižení atd.? Odpověď nechám schválně na čtenářově úsudku.

Několik týdnů zpět nechalo Povodí Moravy na své náklady diskutovaný úsek cyklotrasy zpevnit vrstvou kamenné drtě. Předpokládám, že o tomto záměru nebyli informováni vlastníci pozemků, kteří jsou přece v zahraničí nebo neznámí. Nebo snad byli? Provedení zpevnění neshledávám jenom já, slušně řečeno nešťastným přechodným řešením. Kameny jsou až příliš hrubé, odskakují pod koly cyklistů na okraje cesty a začínají se tvořit dva úzké vyjeté žlaby, které mohou dosti výrazně ztížit cestu přes tento úsek, a to především za šera a v noci. Další nevýhodou je z mého pohledu vyšší prašnost. Definitivní uzavření úseku pro „kočárkovou“ dopravu a časté defekty cyklistů, jsou doprovodným jevem podivného rozhodnutí. Slabé pozitivum nerozmáčené a nezablácené cesty těžko převáží misky vah na stranu příznivců kamenných drtí. Bohužel se mi nepodařilo získat stanovisko Povodí Moravy, z jakého důvodu byla tato polní cesta vedoucí přes pozemky soukromých vlastníků zpevněna vrstvou kamenné drtě. Osobně důvod nehledám ve snazším překonávání diskutovaného úseku cyklotrasy.

Pakliže už se chceme zaobírat otázkou, jestli Povodí Moravy postupovalo zpevněním polní cesty kolem levého břehu řeky Moravy v úseku od místní části „Žabinec“ po rekreační areál Pahrbek správně, musíme si ještě ujasnit pojmy cyklostezka a cyklotrasa. Pojem cyklostezka je nutno odlišovat od pojmu cyklotrasa. Cyklostezka je pozemní komunikace vyhrazená pro jízdu na jízdním kole, zatímco cyklotrasa označuje orientační směrové vedení cyklistů a může být vedena po cyklostezkách a také po komunikacích společných se silniční dopravou nebo cestách všeho druhu.

Vzhledem k výše uvedenému není proto možné považovat úsek mezi Pahrbkem a „Žabincem“ za cyklostezku, a to i z toho důvodu, protože ji neoznačuje dopravní značení k tomuto účelu zavedené. Je proto žádoucí nazývat ji pouze polní cestou. Zdali Povodí Moravy postupovalo dle zákona, když samotnou polní cestu nechalo zpevnit vrstvou kamenné drtě, to zůstává, jako již po několikáté v článku, otázkou.

Záměrně na otázky si v článku kladené neodpovídám, jelikož bych více či méně spekuloval. Proto nechávám jejich zodpovězení na čtenáři, který tak může projevit kritické myšlení ve vztahu ke svému okolí a městu Napajedla.

Lukáš SMYČEK
nezávislý kandidát na kandidátce Svobodných
ve volbách do zastupitelstva města Napajedla v roce 2018