Nedostupné bydlení (nejen) ve Zlíně

Jako ve většině měst se i ve Zlíně potýkáme s nedostatkem bytů. A ty, které jsou k dispozici jsou drahé jak na koupi, tak i na pronájem. Mimo jiné i proto v našem městě ubývá obyvatel, zejména mladých. Proč tomu tak je, je krásně uvedeno v citovaném odborném článku.

Proto naše koalice chce tuto situaci v bydlení řešit. Výstavbou startovacích bytů, dohodami s developery, vytipováním a nabídkou vhodných pozemků pro výstavbu. Zrychlením stavebního řízení.

Účelnost a nutnost takových opatření je uvedená níže panem Martinem Lobotkou, analytikem Conseq Investment Management a.s.

Přemrštěné ceny nemovitostí

Ceny nemovitostí ve velkých městech, zejména pak v Praze, rostou, mluvou matematickou, nad všechny hranice. Dle nových dat developerských firem se průměrná cena nových pražských bytů dostala letos na dohled 100 tis. korun/m2; ceny starých bytů pak samozřejmě tento vývoj odrážejí. Vážnost situace ilustruje i ČNB, která nedávno bankám nařídila utáhnout hypoteční kohoutky, které se v posledních letech otevřely naplno – zatímco v roce 2012 poskytly dle statistik ČNB české banky hypoteční úvěry (vč. refinancování) na nákup nemovitostí ve výši cca 170 mld., v roce 2017 pak ve výši bezmála 350 mld.

Nárůst cen v posledních třech letech má mnoho příčin, o kterých se mluví zeširoka – pomalá výstavba, pokračující čistá migrace, relativně slabá koruna podporující spekulativní poptávku ze zahraničí, bezbřehý optimismus domácností (viz historické minimum míry úspor), Airbnb, historicky bezprecedentně nízké sazby atd. V podstatě je to pro zájemce o bydlení dokonalá bouře.

Pouhé daně ani jedno z uvedeného nevyřeší. Proto je na místě zrychlit povolovací řízení – není přece normální, aby bylo v ČR vyřízení papírů dle výzkumu Světové banky u nás stejně problematické jako v Kongu, Kosovu či Keni.

Proč však vůbec trh bydlení řešit? Protože je to (na rozdíl od jiných) trh, jehož nefunkčnost / disfunkčnost má znatelné dopady do dalších oblastí života. Kvalita bydlení a jeho stabilita (=dostupnost) jsou v akademické literatuře důležitými prediktory mentálního zdraví populace, různých socioekonomických charakteristik (jak dospělých, tak dětí) a v neposlední řadě důležitou determinantou rozhodnutí o množství potomků. V České republice, kde je afinita k vlastnickému bydlení velmi vysoká a vlastnictví nemovitosti k bydlení je integrální součástí mentality, jsou pak tyto efekty patrně silnější než jinde.

prochazka-332x491

Ing. Jiří Procházka, MBA,

předseda Svobodných ve Zlínském kraji,

kandidát koalice „Soukromníci Svobodní Nezávislí – ROZHÝBEJME.ZLÍN

ve volbách do zastupitelstva města Zlína v roce 2018