Aliance voda Zlínsku: tisková zpráva ke zpětvzetí návrhu referenda

Zpětvzetí návrhu přípravného výboru na konání místního referenda

Přípravný výbor prostřednictvím svého zmocněnce, pana Pavla Sekuly, dnes vzal zpět svůj návrh na konání místního referenda o vodě. Spolu s návrhem jsme převzali zpět i všech 733 kusů odevzdaných podpisových listin.

Podpisové listiny již byly pracovníky magistrátu zkontrolovány a my jejich práci velmi oceňujeme a chceme vyjádřit naše poděkování za jejich rychlou práci. Bylo potvrzeno, že na podpisových listinách je dostatek podpisů pro konání referenda.

Důvodem zpětvzetí našeho návrhu je to, že primátor města Zlína, pan MUDr. Miroslav Adámek (STAN), nesvolal mimořádné zasedání zastupitelstva tak, aby mohly být dodrženy zákonné lhůty pro uspořádání referenda dne 5. až 6. 10. 2018, tedy spolu s volbami do zastupitelstva města Zlína. Stačilo, aby k této záležitosti svolal mimořádné jednání zastupitelstva do 10. 9. 2018.

Touto svojí nečinností a nečinností zastupitelů STAN a ANO tak konání referenda v uvedeném termínu tito znemožnili.

Z dopisu města, adresovanému MV ČR dne 27.7.2018, je patrné, že o tom politici města dobře věděli.

Sugestivní a návodné otázky města na MV ČR byly totiž formulované tak, že právníci města požadovali v podstatě potvrzení svých tezí, které měly vést pouze k jednomu cíli: Znemožnit konání referenda v termínu konání voleb do zastupitelstva města Zlína za každou cenu!

Obdobně primátor stanoví 25 dnů přede dnem hlasování minimální počet členů městské komise. Ovšem tuto lhůtu není statutární město Zlín v daném případě dodržet. Řešením samozřejmě může být konání zastupitelstva v dřívějším termínu, ale na to dle našeho názoru není právní nárok, přičemž přípravný výbor s ohledem na zveřejněné termíny může možnost plnění požadovaných lhůt prověřit“.

Otázka k tomuto textu zněla: „Existuje právní nárok přípravného výboru na svolání mimořádného jednání zastupitelstva města Zlína v dřívějším termínu?“

Tohoto se báli! Aby neodpadl hlavní důvod pro nevyhlášení referenda!

K diskutovaným otázkám k referendu jsme také získali stanovisko MV ČR, které říká:

MV ve vztahu k zákonu o místním referendu poskytuje tzv.“metodickou pomoc“, podává právně nezávazný výklad, rozhodnutí, zda lze o konkrétní otázce v konkrétním případě konat místní referendum, však náleží zastupitelstvu obce.

Je na uvážení zastupitelstva statutárního města Zlín, zda se ztotožní se závěry právně nezávazného stanoviska MV ČR či nikoli.“

STAN a ANO tak šly proti přáním a nadějím tisíců občanů města. Jejich činy nejde nazvat jinak než, že tímto plivli občanům města do tváře.

Jak upřímná jsou slova primátora Adámka z tisku: „Pokud organizátoři petice splní všechny potřebné náležitosti, budeme se tím zabývat,“ reagoval zlínský primátor Miroslav Adámek: „Také bychom chtěli přebrat vodárny zpátky, kdyby to bylo možné,“ doplnil.

Nebo: „O znění otázek se měli pořadatelé referenda předem poradit. Neudělali to a tohle je důsledek. Je mi to líto vůči těm tisícům lidí, kteří v dobré víře referendum k vodě podpořili. Bohužel, podepisovali se pod něco, o čem se nedá hlasovat,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek.

Pan Adámek, zastupitelé STAN a ANO, měli ve své moci udělat pro občany Zlína něco tak, „aby jim jich nemuselo být líto“!

„Špatně formulovanými otázkami vlastně snahu o vyhlášení referenda degradoval na pouhou politickou kampaň. Třeba  já osobně s referendem jako takovým problém nemám, názory lidí na správně položené otázky by mne zajímaly. Pan Sekula teď bude samozřejmě hledat viníka za tato svá pochybení a bude alibisticky obviňovat radnici z obstrukcí, s čímž už začal,“ uvedl náměstek primátora Patrik Kamas (ANO) s tím, že přes všechny nedostatky se budou zastupitelé na svém posledním zasedání 13. září v tomto volebním období aktivitou Pavla Sekuly a spol. zabývat. „úcty k lidem, které situace kolem vody na Zlínsku zajímá, a kteří se přitom stali součástí politické kampaně,“ vysvětlil.

 

Pokud by politikům STAN a ANO zbyl alespoň kousek úcty k občanům Zlína, chovali by se čestně, nelhali by a konání referenda by umožnili. Bylo pouze a jenom na nich, aby se mimořádně sešli a rozhodli, že referendum bude právě s těmi otázkami, pod které se podepsali občané města.

Absolutně jim v tom nic nebránilo!

Ve Zlíně dne 7.9.2018

prochazka-332x491

Ing. Jiří Procházka, MBA

krajský předseda Svobodných,

zakládající člen Aliance voda Zlínsku,

kandidát do zastupitelstva Zlína za koalici Soukromníci Svobodní Nezávislí – ROZHÝBEJME ZLÍN

www.rozhybejme.to