Martin Kubiš: Otázky kolem plánovaného bazénu v Napajedlích

V poslední době se mezi občany řeší aktuálně největší projekt Napajedel posledních let.

Jedná se o výstavbu bazénu v  areálu 2. základní školy, v místě aktuálně používaného víceúčelového hřiště.

Rád bych Vám přiblížil, jak tento „nápad-projekt“ vznikl od samého začátku.

V dubnu 2017 se v napajedelských novinách a na webových stránkách města objevila anketa, zda občané chtějí bazén a případně, že ano, tak v jaké lokalitě. Na výběr bylo 7 lokalit – Chmelnice, Areál škol, Pahrbek, Zámek, Sadová, Štěrky a Na Kapli. Už samotná anketa vzbudila pochybnosti, protože hlasování na stránkách města nebylo transparentní a už vůbec ne nezávislé. Proč anketa neprobíhala na některém z nezávislých webů, třeba www.survio.com? Tam by nebylo možné anketu jakkoli ovlivnit a výsledky by měly mnohem větší váhu.

Nicméně anketa dopadla následovně:

Hlasovalo celkem 887 lidí, což je cca 12% všech obyvatel města Napajedla. Z toho 612 občanů bylo pro výstavbu krytého bazénu – tedy cca 8% všech občanů města. Anketu vyhrála lokalita Chmelnice (175 hlasujících), na druhém místě byl Areál škol (162 hlasujících) a na třetím místě Pahrbek (119 hlasujících). Navíc se po výsledcích této ankety zjistilo, že pan Ohnoutek musel na základních školách lobbovat o hlasy žáků 8. a 9. tříd, aby podpořili hlasování pro bazén v areálu škol. Proč? Nevěřili snad, že by občané hlasovali pro jejich předem vybranou lokalitu?

Na zastupitelstvu 21.6.2017 si na základě této ankety koalice zastupitelů města odsouhlasila úvěr ve výši 50 mil. Kč s tím, že se tento projekt bude realizovat v areálu škol i přes to, že anketu vyhrála Chmelnice. Bylo tedy zapotřebí vůbec nějakou anketu připravovat, když vedení města bylo už dávno rozhodnuto, že chtějí bazén postavit v areálu škol, na pozemku, který má rozlohu pouhých 2300 m2? Pro lokalitu Chmelnice vyplynul úkol zjistit vůli majitelů k prodeji pozemků do termínu 31.1.2018, který dosud nebyl splněn. Veškerá činnost se soustřeďuje na realizaci bazénu v areálu škol v co nejkratším čase. Proč se v podobném tempu město nevěnuje i dalším projektům? Proč se s podobným nasazením nevěnují dokončení cyklostezky, která je ostudou našeho města? Proč se nerozvíjí projekty v lokalitách Pahrbek a Chmelnice?

Již na tomto zastupitelstvu jsem poukazoval na to, že současná dopravní situace na ulici Komenského je neúnosná a že výstavbou bazénu situaci ještě zhorší. Na to paní starostka odpověděla, že se situace řeší. Proč tedy první nevyřešíme dopravní situaci na této ulici a až poté se budeme věnovat projektu, který tuto situaci zhorší? Dále pak parkovací místa v této lokalitě nejsou dostatečná pro budoucí návštěvníky bazénu. Vybudované parkoviště na ulici Hřbitovní je obsazeno residenty a zbývající místo není dostatečné pro návštěvníky bazénu. Parkoviště na náměstí, u kavárny i u školy jsou rovněž plná a tak po vybudování bazénu v této lokalitě budou lidé stát v křižovatkách, v zákazech a celá doprava zde bude kolabovat.

Proč chceme tak velkou investici pro město soustředit do místa, které už teď je přeplněné? Proč chceme likvidovat fungující víceúčelové hřiště? Není jednodušší celý projekt realizovat v lokalitách, kde máme více prostoru, abychom zde mohli realizovat komplexní řešení spolu s kompletní vybaveností s tím související?

Aktuálně můžete celý projekt sledovat na stránkách města, kde najdete prezentaci pana Ing. arch. Klanga, který už za tento projekt obdržel 1,6 mil. Kč, konkrétně za zpracování architektonické studie a projektové dokumentace. Bohužel zde nikde není zmíněný rozpočet celého projektu, ovšem podle odhadů se už pohybujeme nad úrovní 150 mil. Kč. Navíc je potřeba si říct, že město počítá s tím, že provoz tohoto bazénu bude stát 4-5 mil. Kč ročně. Dle vyjádření paní starostky by to z části měly pokrýt příjmy z hazardu. Paní starostka si zřejmě neuvědomuje, že hazard se v posledních letech reguluje a zároveň se stěhuje na internet. Příjmy z hazardu tedy do budoucna téměř nebudou.

Vím, že v každém z nás tento projekt vzbuzuje rozporuplné pocity a proto bych byl rád, kdybyste do komentářů na sociálních sítích přidali svůj názor případně like, pokud s tímto textem souhlasíte. Budeme za něj rádi.

Martin Kubiš

Ing. Martin Kubiš

nezávislý kandidát na kandidátce Svobodných

ve volbách do zastupitelstva města Napajedla