Nová nemocnice v Malenovicích? – pozvání na veřejnou besedu

Krajská rada čelí náročnému úkolu ozřejmit záměr výstavby nové nemocnice krajským zastupitelům. Mnozí z nich požadují podstatně podrobnější informace, aby mohli v budoucnu o záměru zodpovědně rozhodnout. Komunikace pana hejtmana a radních s občany se prozatím odehrává převážně jen články v médiích.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zorganizovat besedu za účasti významných aktérů přípravy tohoto velkého investičního záměru a diskuse o něm. Využijte tuto příležitost a přijměte naše pozvání na veřejnou besedu 4. prosince 2018 od 17:30 do Baťova institutu 14/15, budova 15 (knihovna), přízemí vpravo.

V zastupitelstvu i veřejnosti často zaznívají kategorická stanoviska pro či proti stěhování nemocnice do Malenovic. Tato beseda nemá býti válečným střetnutím protikladných postojů. Jejím výsledkem nemá býti vítězství jedné ze stran. Rozhodně však má přinést možnost položit otázky, které si všichni klademe.

V jakém stádiu je příprava projektu? Existuje alternativa? Jak kvalitní informace dostávají zastupitelé, aby mohli zodpovědně rozhodnout? Jaká rizika hrozí? Jak to zaplatíme? Jaký vliv to bude mít na organizaci zdravotní péče? Co se stane, pokud novou nemocnici nepostavíme?

Přijďte to prodiskutovat s krajskými a městskými zastupiteli, členy Zdravotního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje a vedením krajské nemocnice Tomáše Bati! Vstup zdarma!

 

Účast přislíbili:

MUDr. Miroslav Adámek (krajský zastupitel, náměstek primátora města Zlín, STAN)

Ludmila Šromotová (členka petičního výboru „Petice zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem“)

Ing. Tomáš Pajonk (krajský zastupitel, Svobodní)

Helena Lasztoviczová (krajská zastupitelka, Svobodní)

Ing. Jiří Procházka, MBA (člen Zdravotního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje, Svobodní)

Ing. Vlastimil Vajdák (člen představenstva KNTB, a.s., pro oblast ekonomickou a provozně-obchodní)

Doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, PhD., (primář oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB, a.s.)

O případných změnách budeme průběžně informovat v tomto článku a také v komentářích k události na facebooku.

 

NBM_BESEDA_BAR_SVO-stránka001