Čunkův hazard

Zastupitelstvo Zlínského kraje bude v pondělí 17. prosince 2018 rozhodovat o dalším velikášském projektu. Tentokrát půjde o rozsah regionální vlakové dopravy v období 2020 – 2029. V roce 2019 bude ještě rozsah podobný jako v letošním roce – vlaky najezdí po kraji 3,5 miliónů kilometrů ročně. Od roku 2020 by však měly najezdit už 4,5 miliónů kilometrů. Zároveň končí původní smlouvy s dopravci a soutěží se nové. Kolik to tedy bude stát? Zatímco v posledních letech a v roce 2019 plánuje kraj utratit za vlaky cca 300 miliónů, v roce 2020 už 600 miliónů. Rozdíl je tedy 300 miliónů.

Vývoj krajských nákladů na drážní dopravu můžete vidět na následujícím grafu:

vlaky - výdaje

To samo o sobě znamená výraznou zátěž pro krajský rozpočet. Kraj hospodaří s ročním rozpočtem ve výši cca 12 miliard korun. Z toho cca 8 miliard jen přeposílá ze státního rozpočtu do školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Na těchto výdajích nemůže kraj v budoucnu šetřit. Ani se zbývajícími čtyřmi miliardami nemůže nějak zásadně čarovat. Kraj má mnoho povinností, které musí ze zákona zajistit. Jsou ale věci, které zanedbávat teoreticky může – namátkou může velmi omezit peníze na podporu kultury, sportu, investice do oprav a údržby svého majetku – například budov škol, nemocnic, ale i do silnic druhé a třetí třídy. Omezit výdaje odborů investic a dopravy ve střednědobém výhledu už deklaruje v návrhu opatření na zvládnutí zvýšených výdajů. Konkrétně ročně odboru dopravy o 50 miliónů, odboru investic o 80 miliónů. Podpora sportu má být krácena o 5 miliónů, stejně jako podpora kultury a péče o památky.

To ale není vše. Chystá se tendr na výběr autobusových dopravců. A i zde by hejtman chtěl mnohem více autobusů, než jich je nyní. Mezi lety 2020 a 2021 počítá se skokovým nárůstem výdajů kraje o cca 100 miliónů Kč (na cca 510 miliónů).

Vývoj výdajů Zlínského kraje na linkovou autobusovou dopravu vidíte na následujícím grafu.

autobusy - výdaje

A opět – samo o sobě by se to zřejmě zvládnout dalo. Horší je, pokud všechna tato navýšení sečteme. Přidejme k tomu, že hejtman uvažuje také o stavbě zcela nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Je to mírně zavádějící, ale přidejme do grafu navýšení výdajů kraje i náklady na splácení úvěru, který si má v úmyslu Zlínský kraj vzít na pokrytí této investice. (Zavádějící je to v tom, že kraj tak jako tak bude muset nějakým způsobem řešit nevyhovující stav současného areálu zlínské nemocnice). Vedle nárůstu výdajů na autobusy+vlaky vypadá najednou nová obří nemocnice jako trpaslík.

Graf po sečtení výdajů vypadá takto:

ZK - harakiri komplet

harakiri ZK tabulka

Existuje jistota, že nárůstu výdajů bude v budoucnu odpovídat i nárůst příjmů kraje? Neexistuje. Po tučných letech mohou přijít léta hubená. Jak potom budeme situaci řešit? Půjčí někdo Zlínskému kraji peníze na překlenutí průšvihu? Pohled potenciálního věřitele na celkovou zadluženost kraje zřejmě příliš k jeho ochotě půjčovat nepřispěje. Uvidí tam totiž téměř dvoumilardový úvěr na nejmodernější špitál široko daleko… Kraj v případě krize bude muset začít šetřit na všem, na čem se jen dá. Zasáhnout to může i krajské dotace obcím. Naopak – předpokládáme, že by v takovém případě razantně vzrostl tlak kraje na obce, aby oproti současnosti ještě více přispívaly kraji právě na linkové autobusy a vlaky.

Zastupitelé za Svobodné udělají vše pro to, aby Čunkův hazard nedopadl na hospodaření obcí a na kvalitu života lidí na východní Moravě. Nechceme zdevastovaný kraj, kterým projíždí v hustém a pravidelném rytmu krásné prázdné vlaky a autobusy.

(Poznámky ke všem grafům – údaje o výdajích na autobusy a vlaky v minulých letech jsou čerpány z návrhů rozpočtů kraje na jednotlivé roky. Skutečné výdaje se velmi mírně lišily. U předpokládaných výdajů na autobusovou dopravu vycházím ze zadání tendru a výdaje v letech 2024-2029 jsou modelovány na základě výdajů roku 2023 se započtením konzervativních 2% inflace. Vytendrované ceny mohou být hypoteticky mírně příznivější.)

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová