Kdo zaplatí novou nemocnici? Známe odpověď.

Ano je to tak. Víme, kdo nemalou část nové nemocnice bude platit, a to zcela nedobrovolně a překvapivě. Pojďme se na to podívat.

S třítýdenním zpožděním jsme obdrželi investiční záměr (IZ). K velké radosti mé i našich opozičních zastupitelů (Klub Svobodní a Soukromníci) obsahuje i strukturovanou studii proveditelnosti (SP). Dožadovali jsme se jí totiž již od listopadu 2018 a dokonce jsme vstřícně zpracovatelům IZ předali i podklady, čím se má tato studie dle pravidel Evropské investiční banky (EIB) zabývat.

Z ekonomické části IZ a SP jsme zjistili, že rozpočet Nové Baťovy nemocnice (NBN) poněkud povyskočil z uváděných 7,2 mld. Kč na miliard 8. To se stává, ale i tak nám to připadá dost. Doufejme ovšem, že se tato částka nebude navyšovat. V IZ a SP jsou jako zdroje financování uvedeny 4 mld. Kč  z rozpočtu kraje, 1 mld. Kč zdroje Krajské nemocnice T.Bati, a.s. a 3 mld. Kč úvěr od EIB.

Pojďme se spolu na tyto částky a na to, odkud se vezmou, podívat podrobněji.

1)  4 mld. Kč z rozpočtu kraje. I když máme k dispozici podrobný rozbor, že pokud kraj skutečně tuto sumu na NBN vydá, dostane se vzhledem k transferovým a schváleným mandatorním výdajům (třeba navýšení výdajů na dopravní obslužnost o 400 mil. Kč ročně) do vážných finančních problémů, budeme tuto částku akceptovat. Pro začátek. Jenže, úvěr se bude brát v roce 2022 a NBN začne platit nájem až v roce 2025 (po kolaudaci) a varianta splácení, označená v IZ jako „A“, uvádí, že do r. 2025 bude třeba zaplatit EIB 450 mil Kč splátek úvěru a 131 mil. Kč úroků. A to nejde jinak, než z rozpočtu kraje. Takže nakonec z toho máme nárok na rozpočet kraje ve výši 4,581 mld. Kč. Varianta „B“ tento problém jen posouvá v čase do dalších let.

2)  1 mld. Kč ze zdrojů KNTB, a.s. To je suma, která byla potvrzena managementem nemocnice. V pořádku, nemáme důvod nevěřit. Ale pojďme počítat spolu. Tuto částku vydají postupně dle IZ do roku 2025, takže máme 6 let na to, aby ji našetřili. Tj. 166 mil. Kč ročně, rokem 2019 počínaje. Nejpřirozenějším zdrojem jsou odpisy, v reálné výši 60 mil. Kč (z celkových 90 mil.) a dále nejvyšší nákladová položka: osobní náklady (54 % z celkových nákladů) a to min. 57 mil. Kč ročně. Za 6 let to bude 342 mil. Kč z osobních nákladů. A máme prvního nechtěného sponzora, zaměstnance nemocnice, převážně zdravotnických profesí. Pro pořádek podotýkáme, že zdroje KNTB poslouží na nákup zdravotnické techniky a dalšího movitého vybavení NBN.

3)  3 mld. Kč z půjčky od EIB. Ve variantě „A“ z IZ se bude ročně splácet 150 mil. Kč po dobu 20 let a k tomu 556 mil. Kč úroků. Odkud na to kraj, kromě prvních tří let (do r.2025) vezme? Z nájmu, který mu za nové budovy bude platit KNTB a to ve výši 225 mil. Kč ročně.
A odkud na to vezme nemocnice? Stejně jako v předchozím odstavci, 2/3 z průměrných odpisů, tedy 95 mil. Kč a zbytek z ostatních nákladů, kde podíl osobních nákladů bude ze zbývající částky nájmu činit (130×0,54) 70 mil. Kč. Za 17 let to bude celkem 1,19 mld. Kč. Opět od stejného sponzora, zaměstnanců nemocnice, jako v bodě 2.

A rázem zde máme jinou zdrojovou strukturu financování tohoto projektu (i s úroky) a to v mld. Kč z celkové částky 8,644 mld. Kč.

4,581 mld. Kč krajský rozpočet +   2,531 mld. Kč KNTB, a.s.  + 1,532 mld. Kč zaměstnanci KNTB, a.s. (!!!)

Máme i další výhrady ke způsobu realizace a financování výstavby NBN:

- náklad akce je příliš vysoký a nebyly soutěží zjišťovány jiné, levnější varianty přestavby, třeba i ve stávajícím areálu, kde by mohla stačit suma 3 mld. Kč na stavební část

-  byla zbytečně schválená (leden 2019) drahá varianta dopravní obslužnosti kraje, která bude kraj stát v průběhu 10 let 4 mld. Kč navíc, z nichž mohla být převážná část použita na financování NBN a nebyl by třeba úvěr od EIB

- skutečné zdroje financování, zejména vynucená „spoluúčast“ zaměstnanců nebyla projednána s odborovými organizacemi a bude mít vliv na kvalitu péče.

prochazka-332x491

Ing. Jiří Procházka, MBA

člen výboru zdravotního a výboru pro výstavbu NBN ZZK

Zlín, 22. 3. 2019