Oponentní posudek k nové nemocnici – hejtman nadále ignoruje krajské zastupitelstvo

Tisková zpráva:

Rada Zlínského kraje přerušila své včerejší jednání, aby mohla předložit svůj návrh zadání oponentního posudku k investičnímu záměru nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích Zdravotnímu výboru krajského zastupitelstva. K tomu, že při přípravě oponentního posudku bude podstatná i role zdravotního výboru, se hejtman zavázal respektovat na posledním zasedání krajského zastupitelstva. Důvodem bylo zajištění objektivity posudku již ve fázi zadání.

Zdravotní výbor zadání krajské rady upravil a doplnil a pro upravené zadání oponentního posudku hlasoval v poměru 7 členů pro : 0 členů proti.

Jednání krajské rady pokračovalo dnes, 30.4.2019. Krajská rada návrh zadání zdravotního výboru zastupitelstva smetla ze stolu a schválila svou původní verzi.

Tento postup považujeme za opětovné porušení usnesení krajského zastupitelstva. Situaci konzultujeme s právníky a zvažujeme způsoby, jak pozastavit platnost usnesení krajské rady, kterým schválila svou verzi zadání oponentního posudku, a to až do dalšího jednání krajského zastupitelstva.

Svobodní, Zlínský kraj,

30.4.2019