Postavíme vám, co chcete. Peníze jsou, aneb „budujeme si pomníčky“.

Pokud aspoň trochu sledujete dění v našem kraji, můžete získat dojem, že ekonomice se daří, peněz je dost, všechno vzkvétá, nic není problém.

Snad nejvíce diskutovaným projektem v současné době je připravovaná výstavba nové nemocnice ve Zlíně. Hejtman Čunek objíždí města, vysvětluje, argumentuje. Podpořen týmem odborníků, kteří jediní mají ten správný pohled, odmítá jakékoliv protiargumenty, nepřipouští diskuse, v ničem nevidí problém. Všechno je zalité sluncem. I přesto, že částka se v současné době šplhá k 8 miliardám.

Již v pondělí 8.4.2019 krajští zastupitelé rozhodnou svým hlasováním o tom, jestli dají zelenou investičnímu záměru na výstavbu NNZ, vystaví tak hejtmanovi jakýsi bianco šek a tím se (vědomky či nevědomky) podepíšou na obřím zadlužení Zlínského kraje. Celého. Protože toto se bude týkat nejen Zlína, ale úplně všech měst a obcí, od té největší až po tu nejmenší.

Rozhodnou o tom, jestli v budoucnu budou peníze na opravy silnic, škol, jestli se nebude muset škrtat v sociální oblasti a v ostatních, krajem financovaných oblastech.

Nemocnice totiž není jediným zářezem do rozpočtu. Kraj velmi významným způsobem navyšuje autobusovou i vlakovou dopravu o několik stovek milionů ročně.

Young businesswoman riding on piggy bank, isolated on white. Saving concept

Neuniklo mi, že v podobném (ne sice několikamiliardovém, ale pro město této velikosti poměrně významném) modu se hodlá ubírat i vedení města Valašské Meziříčí. Po velké investici do Komunitního centra (o kterém tady teď nebudu polemizovat, jestli je špatně nebo ne), po opravě Mostní ulice a mostu přes Bečvu a dalších a dalších investicích, přichází na řadu úvěr na revitalizaci sídliště Křižná ve výši 70 mil. Kč, na kterou už z rozpočtu nezbylo.

Navrch vedení města ještě připravuje výstavbu nové sportovní haly. Aby to tak nebolelo, podělí se o investici s již výše zmiňovaným krajem. Že se předpokládané náklady prozatím vyšplhaly ze 130 na 244 miliónů? Pomníček se přece hodí.

Možnost, že do hry vstoupí i investor z řad soukromých firem, je už pryč, a v souvislosti s tím mne napadá citát z filmu Dědictví: „Když jste to mohli mít zadarmo, tak jste to nechtěli“. Teda ne úplně zadarmo, ale s jistou spoluúčastí.

Valašské Meziříčí ale není jediné, které chce halu. Chce ji i Vsetín. A za přibližně stejnou cenu a opět za spoluúčasti kraje. Ve Vsetíně chtějí taky aspoň nějaký pomníček, když z lanovky na Sychrov sešlo. Aspoň prozatím.

Kladu si teď několik otázek. Bude mít Zlínský kraj na všechny tyto projekty? Co se stane, když z toho „vycouvá“? Zvládne pak město Valašské Meziříčí tak velkou investici? Není lepší tuto investici pořádně prodiskutovat?

Je potřeba se ptát zastupitelů města a věřit, že chování řádného hospodáře je jim bližší, než zanechání pomníčků.

Helena Lasztovizczová 2

Helena Lasztoviczová

zastupitelka Zlínského kraje

Valašské Meziříčí