Získaný nebo promarněný čas?

Na dnešním zasedání ZZK (zastupitelstvo Zlínského kraje), po více jak sedmi hodinách, nebyl schválen původní návrh Rady ZK, týkající se souhlasu s investičním záměrem (IZ) na novou nemocnici v Malenovicích a přesunu dalšího osudu investice do rukou rady (místo ZZK). Další jednání o IZ bylo přesunuto na jednání ZZK dne 17.6.2019.

time-3143537_1920

Bude to dobře využitý čas, nebo jen promarněná příležitost ?  Pojďme o tom popřemýšlet…

Z jednání ve výborech ZZK (zdravotním a pro výstavbu nové Baťovy nemocnice) jsou zřejmé tři hlavní problémy, které zastupitelům a členům výborů ve schválení IZ brání, a to:

1. Neexistence  aktualizované koncepce zdravotní péče v kraji. Pokus o ni byl ve výboru zdravotním zamítnut a nakonec stažen i z jednání ZZK začátkem roku 2018. Další verze předložena nebyla s tím, že je zpracovávána nová koncepce na roky 2020 až 2029, která bude podle plánu hotova koncem tohoto roku. Takže v červnu v tomto jasno mít nebudeme.

2. Velmi vysoká finanční zátěž a rizikovost pro krajské finance v letech 2022 až 2030. Ta zůstává, je způsobena souběhem plánované stavby nemocnice a navýšení nákladů na dopravní obslužnost kraje ve výši 450 až 500 mil.Kč od roku 2020. Po dobu deseti let tak bude zaplaceno dopravním společnostem o min. 5 mld. Kč navíc, oproti předchozímu desetiletému období. Železniční i autobusová doprava jsou vysoutěžené a ZZK schválené v lednu 2019. Není mi známo, že by kraj od tohoto  záměru chtěl ustoupit a nepředpokládám, že tak do června učiní.

3. Nebyl zadán ani předložen Oponentský posudek, ač bylo v prosinci 2018 ZZK jeho vypracování schváleno. Stihne se takový posudek včas zpracovat? Počítejme spolu. Máme k dispozici 70 dní. Týden zabere příprava na vypsání VŘ na zhotovitele. 3 týdny bude lhůta na předložení nabídek, týden na jejich vyhodnocení a podpis smlouvy.Takže uběhne 35 dní. Zbývá nám 25 dní na jeho vyhotovení, převzetí objednatelem. A 10 dní na jeho předloženi  zastupitelům a jeho prostudování. Možná to půjde trochu urychlit a na zpracování bude 30 dní… Jen podotýkám, že značně jednodušší a levnější (za 49 tisíc Kč bez DPH) posudek od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně trval formálně 25 dní, neformálně cca 40. Také jste nabyli dojmu, že se Oponentní posudek zpracovat nestihne, nebo jeho kvalita nebude na požadované úrovni vůči osmimiliardové investici? Nebo bude opět „upytlíkován“ jinak?

Nevím ,ale připadá mi zřejmé, že pro ty zastupitele, kteří chtějí mít jasno v předchozích třech bodech, se nic podstatného do dalšího jednání ZZK nestane. Takže získaných 70 dní může efektivně využít třeba PR agentura, která za naše peníze jednostranně propaguje variantu jedinou správnou….

Nicméně, náš klub a zastupitelé Svobodných, budou hned od úterý 9.4. nachystáni na další kola jednání, třeba na bázi společného jednání výborů zdravotního a pro výstavbu NBN k obsahu a zadání Oponentního posudku a k nalezení té nejvýhodnější varianty stavební investice.

Jaké budeme mít návrhy, tak o tom v příštím článku.

prochazka-332x491

Ing. Jiří Procházka, MBA

člen výboru zdravotního a výboru pro výstavbu NBN ZZK,

krajský předseda Svobodných

8.4. 2019, Zlín.