Nová nemocnice? Co pořád máte? Vy jen politikaříte!

Poznámky k 20.zasedání zastupitelstva Zlínského kraje, které proběhlo v pondělí 17.6.2019 a bylo přerušeno hejtmanem před hlasováním o investičním záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích:

Všechny hejtmanem objednané posudky říkají, že je jeho investiční záměr nového špitálu v Malenovicích absolutně super, de luxe, the best! Žádné zásadní problémy v jeho projektu nové nemocnice nejsou, rizika jsou minimální nebo spíše vůbec neexistují.

Někteří autoři opozicí obstaraných oponentních posudků jsou nezkušení, bezvýznamní, lajdáčtí nebo minimálně nedostatečně informovaní. Ti nedostatečně informovaní si měli zajít za hejtmanovými odborníky, oni by jim vše trpělivě vysvětlili. Jenže byli asi líní.

Jak se hejtman vypořádal s riziky, která oponentní posudky obstarané opozicí vidí? Proti části z nich postaví opačný postoj a označí je za důsledek neinformovanosti autora. Na jiné dá absurdní odpověď a tím je věc vyřízená. Příklad: neexistence simulace krize vlastních finančních příjmů kraje? Vážení, nikdo přece nevidí do budoucnosti!

V zásadě bylo jednání obsahově naprosto stejné jako to předcházející. Něco se však opravdu změnilo. Hejtman se snažil udržet smířlivou atmosféru. Dočkali jsme se nové formy prosazování nové nemocnice. HRY NA CITY a morálních apelů.

Postupně se vystřídala většina lidovců a dozvěděli jsme se:

Neschválit to nyní, to je přece NEÚCTA k tvůrcům!

Už jsme z toho přece všichni, my i opozice, UNAVENÍ, tak už to schvalme!

Pokud to neschválíme, hrozí riziko DEMOTIVACE všech šikovných lidí.

BAŤA BY SE ZA NÁS STYDĚL, pokud by viděl, jak jsme nerozhodní. Tak už seberte odvahu a zmáčkněte mi ten zelený čudlík!!!

Přece každý, kdo někdy stavěl kozí chlévek, ví, že je lepší stavět nový než rekonstruovat… (což je totéž jako NEBUĎTE BLBÍ)

To, co děláte, to je jenom POLITIKAŘENÍ.

POLITIKAŘENÍ!!!

Ono to asi nezabralo. Po celodenním zasedání bylo stále velmi pravděpodobné, že hejtman nemá většinovou podporu. Zastupitelstvo si schválilo, že bude jednat do 21:00. Po dlouhé válečné poradě klubu KDU-ČSL hejtman oznámil, že hlasovat se bude až v pátek 21.6.2019. Přestože ještě zbývala cca hodina do plánovaného ukončení.

Moji milí lidovci, není toto náhodu ta nejkrystaličtější forma POLITIKAŘENÍ?

 

marek štěpán portr1

Marek Štěpán

Svobodní, Zlínský kraj

špitál neprojde

hlasování odloženo