VÝZVA zastupitelů Zlínského kraje k problematice modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Členové Zastupitelstva Zlínského kraje se seznámili s nezávislými expertními stanovisky, na základě kterých vyzývají hejtmana Jiřího Čunka a Radu Zlínského kraje k tomu, aby učinili následující opatření:

  1. Na základě závažných zjištění, která vyplývají z nezávislých expertních stanovisek (doc. Schwarz, doc. Rýznar, Ing. Havel), neprodleně zastavte další přípravu investičního projektu nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích.
  2. Ihned zahajte přípravu alternativního projektu, spočívající v modernizaci objektů v současném areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) s využitím doposud platného generelu rekonstrukce a modernizace KNTB. Tato alternativa je dostatečně komfortní, moderní a nezpůsobí finanční kolaps rozpočtu Zlínského kraje.
  3. Nedopusťte zhoršení dostupnosti zdravotní péče, nepřipusťte finanční kolaps rozpočtu Zlínského kraje a společně zabraňme škodám velkého rozsahu, ke kterým by došlo v důsledku nedomyšlené, rizikové a nákladné investice do nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích.
  4. Zastavte účelovou manipulaci s veřejným míněním a nevynakládejte další veřejné prostředky k reklamním sdělením pro veřejnost, z nichž vyplývá, že jediným a správným řešením je pouze projekt nové nemocnice v Malenovicích. Jedná se o nepravdivý, tendenční a subjektivní postoj, který nesdílíme a zásadně jej odmítáme.

Vyzýváme tímto další členy zastupitelstva Zlínského kraje, aby se k naší výzvě připojili, nepodlehli mediální masáži o „jediném správném řešení“ a odmítli tak nést svou osobní (nejen politickou) zodpovědnost za realizaci tohoto riskantního nápadu.

Právě teď je důležité, aby MYSLELO ZDRAVĚ co nejvíce z nás, tedy zastupitelů Zlínského kraje, a to bez ohledu na naši politickou příslušnost. Jedině tím společně dokážeme zabránit budoucím škodám.

Ve Zlíně 5. června 2019

Ivo Valenta, Tomáš Pajonk, Michal Dvouletý, Helena Lasztoviczová