Zastupitelé vyzývají hejtmana a krajskou radu: Zastavte přípravy projektu nové nemocnice v Malenovicích!

Zastupitelé vyzývají hejtmana a krajskou radu:

Zastavte přípravy projektu nové nemocnice v Malenovicích!

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zlín, 5. června 2019

Zastupitelský klub Svobodných a Soukromníků vyzval hejtmana Jiřího Čunka k okamžitému zastavení příprav projektu nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Krajské zastupitele k tomu vedou závažná zjištění, která vyplynula z nezávislých expertních stanovisek, jež si nechali vypracovat od špičkových ekonomů, odborníků na řízení nemocnic i stavebních znalců.

„Je třeba zastavit špatný a účelově připravovaný projekt nové nemocnice v Malenovicích, skoncovat s jednostrannou manipulací veřejnosti a vrátit se k modernizaci Baťovy nemocnice v jejím stávajícím areálu. Hejtman Čunek nás dlouhé měsíce tahal za nos, ale teď má na stole nezávislá expertní stanoviska, která boří jeho dosavadní snahu vykreslit výstavbu nové nemocnice jako jediné možné řešení,“ uvedl senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta.

„Hejtman podruhé nenaplnil usnesení zastupitelstva o zpracování skutečně nezávislého oponentního posudku. Odborné expertízy, které jsme poskytli všem zastupitelům i členům kompetentních výborů, navíc potvrzují to, co říkáme od začátku – rozhodovací proces jak vylepšit krajské zdravotnictví je od počátku nastaven špatně a s cílem protlačit jedinou variantu,“ dodal krajský zastupitel Tomáš Pajonk.

Zastupitelé se přitom opírají hned o tři nezávislá expertní stanoviska. První z nich vypracoval bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha, doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., a to společně se svými kolegy z Centra ekonomických a tržních analýz. Zabýval se především ekonomickými souvislostmi, analýzou rizik a finančními dopady na krajský rozpočet i ekonomiku nemocnic. Své zkušenosti s výstavbou Fakultní nemocnice v Olomouci pak ve svém stanovisku využil také dlouholetý ředitel této nemocnice, doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA. Expertní posouzení stavebně-technického stavu objektů současného areálu KNTB pak zpracoval znalec v oblasti stavebnictví, Ing. Zdeněk Havel.

Všichni experti potvrdili, že modernizace KNTB je pro Zlínský kraj levnější a bezpečnější variantou, jak docílit razantního zlepšení podmínek pro pacienty i zdravotníky. Shodli se také na tom, že investiční záměr výstavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích představuje soubor natolik závažných rizik a nejasností, že doporučují rekonstrukci a modernizaci KNTB v současném areálu podle generelu z období po roce 2008 (více v samostatné tiskové zprávě).

Pod výzvu k zastavení přípravy investičního projektu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích se podepsali krajští zastupitelé Ivo Valenta, Tomáš Pajonk, Michal Dvouletý a Helena Lastoviczová. K nim se začínají spontánně přidávat také další lidé, kterým není lhostejný osud zdravotnictví ve Zlínském kraji.

Příloha: 

Výzva zastupitelů Zlínského kraje k problematice modernizace Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně