21. zastupitelstvo – po divočině zpět v klidné pasáži

Máme za sebou trochu divočejší pasáž dýdžejova setu. Trochu se nám rozsypala synchronizace, zalupkalo v reprobednách,… Ale teď už je zase vše v pořádku. Všechno klape. Tu-c   tu-c   tu-c…

Vše při starém. Vše se pěkně pořád dokola opakuje. Pokračujeme v obvyklém socialistickém rozcmrndávání peněz podle neměnného rytmu a neměnných pravidel.

Jediné, co z toho vybočovalo, byl ten nový špitál. Natolik odčerpal pozornost a energii zastupitelů, že absolutně nebyl čas a vůle podrobit krajské agendy a přerozdělovací vzorce kritickému přezkumu.

Kdepak. Už je zase vše   tu-c   tu-c   tuc…

party-people-1644798_1920

A jak jsme tančili my?

1. PRO: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0687-19Z)

Formalita/technikálie

2. PRO: Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0688-19Z)

Formalita/technikálie

3. PRO: Volba přísedící Krajského soudu v Brně (číslo tisku 0639-19Z)

Formalita/technikálie

4. PRO: Darovací smlouva (číslo tisku 0623-19Z)

Sofistikovaný nafukovací stan za 450 tisíc Kč + vybavení – nyní v majetku Zlínského kraje (krizový štáb). Vše je na pojízdném kontejneru, pečuje o to Hasičská záchranná služba ZK, který na to má prostředky. Proto schvalujeme předání do jejich majetku.

5. PRO: Spolufinancování programů Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR – investiční dotace na nákup cisternových automobilových stříkaček a rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (číslo tisku 0632-19Z)

Pětkrát do půl miliónu Kč na stříkačky (Březůvky, Chvalčov, Jablůnka, Koryčany, Poličná). Do půl miliónu Kč na rekonstrukci hasičárny Karolín.

6. PRO: Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (číslo tisku 0641-19Z)

Zprávu bereme na vědomí. Jsme znepokojení z čísel zlínské nemocnice. Ostatní jsou v zisku.

7. PRO: Správa majetku – smlouva o výpůjčce (číslo tisku 0542-19Z)

Půjčení pozemku ve Zlíně městu – SZŠ Zlín tam vybuduje a bude provozovat workoutové hřiště.

8. ODLOŽENO: Individuální dotace na dostavbu kapličky v Lužné u Vsetína (číslo tisku 0626-19Z)

9. PRO: Zdravotnictví – Studie „Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně“ (číslo tisku 0670-19Z)

Podporujeme vše, co může pomoct skutečně objektivnímu rozhodnutí, jak vyřešit budoucnost zázemí KNTB.

10. PRO: Individuální dotace – Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (číslo tisku 0666-19Z)

Smutná stránka všech těch orgánů, určených k řízení Všehomíra. Platit, platit, platit. A nelze se tomu vyhnout. 18 miliónů Kč.

11. PRO: Majetkoprávní úkony (číslo tisku 0667-19Z)

Žádné významné záležitosti.

12. PRO: Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0669-19Z)

Žádné významné záležitosti.

13. PRO: Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0668-19Z)

Žádné významné záležitosti.

14. PRO: Úprava č. 3 rozpočtu ZK na rok 2019, rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatření RZK (číslo tisku 0689-19Z)

OK, vyšší příjmy o víc jak 300 tisíc Kč, výdaje o cca 6 tisíc.

15. PRO: Doprava – Smlouva s Moravskoslezským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje veřejnou drážní osobní dopravou (číslo tisku 0618-19Z)

Mezikrajské vyrovnání nákladů na regionální vlakovou dopravu.

16. ZDRŽELI SE: Individuální dotace na venkovní učebnu na dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí (číslo tisku 0621-19Z)

Cca 340 tisíc Kč pro ValMez. Nepovažujeme toto za krajskou záležitost.

17. PRO: SPZ Holešov – smluvní vztahy (číslo tisku 0684-19Z)

Schvalujeme kolaudaci vodovodu, který v SPZ Holešov staví Hasičský záchranný sbor ZK pro sebe – potřebují dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Bereme na vědomí úpravu splátkového kalendáře splátek návratné finanční výpomoci – na inženýrské sítě v SPZ Holešov – ministerstvu financí. 

18. Tomáš Pajonk NEHLASOVAL, Helena Lasztoviczová SE ZDRŽELA: Spolufinancování režijních výdajů místních akčních skupin ZK – změny (číslo tisku 0576-19Z)

Kdyby neměly ty místní akční skupiny svůj ústřední superplánovací superorgán – národní síť, který pořádá permanentní konference, mejdany a totálně se topí v nesrozumitelných (protože absolutně samoúčelných a samoúčelně komplikovaných) strategiích, taktikách a územních plánech, kdyby místní akční skupiny nebyly proto, že jsou na to vytvořené niky v šíleném dotačním ekosystému, kdyby byly opravdu primárně o tom, o čem vyhlašují, že jsou, dalo by se o jejich podpoře s přivřenýma očima uvažovat. Ale nejsou.

19. PRO: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh I. etapa, dotace (číslo tisku 0681-19Z)

Po vysoutěžení realizátorů cyklostezky (jednotlivých částí díla) přesuny peněz. Ušetřilo se přes 3 mega Kč. jenže! bohužel zrovna jedna stavba je v Ústí. Tam došlo k navýšení. A s tím navýšení spoluúčasti obce. Ta to nezvládne. Takže to, co se ušetřilo, posíláme do Ústí.

20. PRO: Rozvoj Pusteven – dotace obci Prostřední Bečva (číslo tisku 0664-19Z)

Projekt parkoviště a závory – komplikace při územním a stavebním řízení. Nestihne se termín. Proto se ruší původní smlouva o dotaci Prostřední Bečvě a schvaluje nová s novým deadlinem.

21. PRO: Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2019 – finanční dary oceněným, dodatek ke smlouvě č. D/0792/2019/STR (číslo tisku 0663-19Z)

520 tisíc Ratiboř, 160 tis. Zašová. Druhá věc – v Kunkovicích se rozhodli, že nebudou bourat přístavbu OÚ během rekonstrukce OÚ, ale že stačí zrekonstruovat a bude to levnější. Ajajajajajaj!!! Jak je to možné? Jak může být levnější něco rekonstruovat než postavit nové??? Že, pane hejtmane?!

22. PRO: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – změna č. 74 (číslo tisku 0606-19Z)

Vylepšení řešení ve Lhotce u Kostelan.

23. PRO: Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019, Dodatky k VPS, Dodatek k Rozhodnutí (číslo tisku 0609-19Z)

24. ZDRŽELI SE: Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 a pro rok 2020 – aktualizace příloh Akčního plánu pro rok 2019 a Akčního plánu 2020 včetně příloh (číslo tisku 0607-19Z)

25. PRO: Školství, kultura – projekty (číslo tisku 0651-19Z)

Návratné finanční výpomoci na projekty.

26. PRO: Školství – závazné ukazatele (číslo tisku 0650-19Z)

Standardní, rozdělování podle tabulek.

27. PRO: Podpora spolupráce škol – uzavření smluv o výpůjčce v souvislosti s realizací projektů v rámci IKAP (číslo tisku 0645-19Z)

Formality

28. PRO: Školství – dodatky ke zřizovacím listinám (číslo tisku 0691-19Z)

Ze školních družin je třeba udělat školní kluby, leda pak lze totiž sát nějaké státní peníze. Je to složité, složité, složité…

29. ZDRŽELI SE: Program MaS01-19 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu (číslo tisku 0592-19Z)

No znáte to, toto podpoříme, toto nepodpoříme, máme perfektní bodový systém, tlustá čára, něco nad, něco pod… Odpovídá náš hodnotící systém skutečným potřebám lidí? No, máme perfektní systém, jak vyhodnotit, jestli je hodnocení správné. A tento systém pravidelně vyhodnocujeme. Vyhodnocujeme průběžně a pak vyhodnotíme ještě jednou výročně, takže objektivnější už to být nemůže. 

30. ZDRŽELI SE: Individuální podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 0591-19Z)

Asfaltování biatlonové trati SKB Velké Karlovice 200 tisíc, TJ Slavia Kroměříž 50 tisíc na účast mančaftu na šachovém turnaji. Kdo lépe poprosí, lépe dostane. Všichni prosí, prosí poníženě převelmi. Snad jednou nebudou muset prosit.

31. PRO: Školství – Rozvojový program MŠMT – smlouvy se soukromými školami (číslo tisku 0662-19Z)

Státní program hodnocení žáků, soukromým školám se proplácí takto, bereme pouze na vědomí.

32. ZDRŽELI SE: Fond Zlínského kraje, sekce KULTURA – individuální podpora 2019 (číslo tisku 0652-19Z)

Filmovka Hradiště. Letošní. Říkají, že mysleli, že někde nějakou dotaci dostanou, ale že nedostali. A tak musí žádat kraj. Filmový festival ve Zlíně pro děti – to je jiný příběh. Tam jim do toho vletělo škaredé počasí a kybernetický útok, takže potřebují o 1,5 mega více. Nestačí jim 1 mega, ale 2,5. A my se tu jdeme smilovat, že jim dáme aspoň 1 mega. Celé je to groteska. Socializace ztrát. 

33. PRO: KUL01-19 Program na podporu kulturních aktivit a akcí, 2. kolo (číslo tisku 0653-19Z)

8 akciček dotaci dostane, 5 ne. 327.800 Kč.

34. PRO: Kultura – dodatek ke zřizovací listině – příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí (číslo tisku 0655-19Z)

Rozšíření předmětu činností o správu veřejně přístupné základní knihovny se specializovanými fondy.

35. PRO: Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 20. a 21. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0690-19Z)

Formalita/technikálie

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová