Jak pomoci

„Strom svobody musí být čas od času osvěžen krví vlastenců a tyranů.“ - Thomas Jefferson

Nenechme dojít naší společnost do takového stavu. Nenechme ty, co jsou nyní u moci, nadále rozdělovat lidi protěžováním jedné či druhé zájmové skupiny.

Zapojte se s námi do veřejného dění.

Jakou podporu vítáme a moc potřebujeme

 • Místo na plotech, domech podél cest nebo míst kde bývá více lidí pro umisťování reklamních prvků na soukromé nebo podnikatelské prostory (plakáty, velkoplošné plátna, samolepky apod.)
 • Kontakty na lidi, kteří taková místa mají.
 • Napište si o propagační materiály, které můžete rozdat ve svém okolí.
 • Sháníme vitríny / nástěnky / obecní vývěsky ve všech obcích a městech. Prosím pomožte nám.
 • Účast na našich akcích, pomoc s organizací a přípravou.
 • Poskytnutí produktů nebo služeb využitelných při zviditelňování Svobodných (tiskové služby, výroba reklamních materiálů, grafické zpracování apod.)
 • Zviditelnění Svobodných na webu, například odkazováním na nás přes bannery umístěné na svých stránkách
 • Aktivní pomoc při roznášení letáků a jiných propagačních materiálů.
 • Nabídka pomoci při dalších činnostech spojených s konkrétními volbami – členství ve volebních komisích, organizační pomoc apod.
 • Zveřejňování názorů Svobodných do médií – blogy, komentáře, příspěvky apod.
 • Dokumentace našich akcí – focení a natáčení
Členství a příznivectví
 • Pokud se ztotožňujete s naším programem a politickou filozofií, můžete se rozhodnout požádat o členství v naší straně – žádost zde. Rádi se s Vámi před takovým krokem sejdeme – navzájem posoudíme, zda se k sobě hodíme.
 • Jestliže se nechcete stát členem strany, ale chcete nás finančně podpořit, sledovat naše aktivity (dostávat informační e-maily), zapojit se do diskuze na fóru Svobodných, účastnit se našich akcí a dokonce mít možnost účastnit se některých stranických hlasování, můžete se stát příznivcem – žádost zde.
 • V případě, že se nechcete stát příznivcem, ale jen chcete vědět co se ve Straně svobodných občanů děje, jaké pořádáme akce, přednášky, mítingy, napište na zk@svobodni.cz . Zařadíme si Vás do mailing listu.¨
Finanční pomoc

Ne všichni se mohou a chtějí do akcí zapojit přímo. Pro ty z Vás, kdo jsou zaneprázdnění, ale přesto by rádi Svobodným pomohli se zviditelnit a mít možnost oslovit voliče je zde možnost finančního daru na provoz strany. Bez ní nemáme šanci dlouhodobě efektivně dostávat naše myšlenky do veřejného prostoru.

 • Pokud nám chcete poslat drobný finanční dar – do 50.000 Kč ročně přímo ho pošlete na náš krajský účet 2900382832/2010 u FIO Banky a.s. Zde najdete transparentní výpis krajského účtu.
 • Pro potřebu ministerstva vnitra musíme znát Vaši adresu a datum narození, což z bankovního výpisu nepoznáme. Pošlete je nám prosím na zk@svobodni.cz .
 • Další formou finanční podpory jsou dary poskytované nad maximální rámec (50 000 Kč ročně) členských a přízniveckých příspěvků. K těm je nutné využít darovací smlouvy.

Darovací smlouva

Vytisklou a vyplněnou darovací smlouvu nám odešlete na adresu:

Strana svobodných občanů

Jiří Remeš
tř. T. Bati 332
Otrokovice 765 02

Finanční dar nám současně pošlete na náš krajský účet:  2900382832/2010 u FIO Banky a.s.
Zde najdete transparentní výpis krajského účtu.

V případě, že potřebujete darovací smlouvy i pro sebe (např. pro daňové účely), vyplňte ji ve
dvou vyhotoveních a zašlete nám obě a my Vám po podpisu jednu zašleme zpět.

Se svými dalšími vlastními nápady, jak nás můžete podpořit kontaktujte členy krajského předsednictva.