hledání programu

0

Dobrý den

Posledních pár let vás ve volbách vytrvale volím. Poslední dobou jsem ovšem začal mírně pochybovat a pro své rozhodnutí jsem začal hledat nějaký váš oficiální program pro Zlínský kraj. Konkrétní věci které chcete prosazovat a ne jen plané řeči, tak aby jsem po pár letech mohl vyhodnotit zda bylo rozumné vhodit i další volební lístek vašemu uskupení. Bohužel jsem žádný program nenašel. Existuje nějaký oficiální program?

Předem děkuji za odpověď.

Jan Hanáčík

0

Dobrý den,

Děkujeme za dosavadní podporu.

Program bychom mohli stručně shrnout do těchto čtyř bodů:

I.

„Nebuzerovat, nekrást, nehrát si na papaláše.“

II.

Více to rozvedu.

1) Kraj daně snížit nemůže, ale může ovlivnit složitost přerozdělování. Tam kde kraj rozděluje peníze, ať je rozděluje na základně nejjednodušší možné metriky (počet obyvatel, počet žáků). Žádné složité granty, žádné obrovité strategie, které jsou stejně nakonec velice k ničemu.

2) Úředník nesmí být podnikatel, úřad není efektivní v poskytování čehokoliv. Tam kde to jen jde pustit konkurenci – v dopravě, zdravotnictví, sociálních službách.

3) Investice do infrastruktury (nejen dopravní) jsou tím zásadním, čím může kraj opravdu pomoci – kultura, sport a sebepropagace má mít nižší (pokud nějakou) prioritu z veřejných prostředků.

Podrobněji:

Krajské předsednictvo je vázáno tímto republikovým dokumentem:

http://files.svobodni.cz/svobodni/ReV-2016-04-09-politicke-zasady-pro-krajske-volby.pdf

III.

V koalici se Soukromníky jsme dohodli toto desatero. To je pro tyto volby závazné.

http://zlinsky.spolecne2016.cz/deset-duvodu/

Na stránkách společně také vidíte aktuální články a stanoviska k jednotlivým věcem.

IV.

V rámci kampaně Máme recept jsme dali dohromady cca 90 lokálních problémů a sdružili je do oblastí. Občané nejlépe ví o svých lokálních problémech (např. Multifunkční areál Zubří, Kroměřížská kasárna atd.) a my chceme dát recepty jak právě tyto problémy řešit z pozice kraje. Věcně a skutečně na základě toho co kraj skutečně může udělat.

Vaše odpověď