Souhlasím se Svobodnými téměř ve všem. Nedokážu však pochopit odmítavý postoj k registrovanému partnerství. Proč chtějí Svobodní homosexuálům upírat svobodu svazku?

0
0

Osobně to chápu tak, že Svobodní nepovažují za přínosné, aby stát řešil za jednotlivce jejich smluvní vztahy a dohody například o dědictví, o které by v zákonu o registrovaném partnerství šlo primárně. Jinými slovy, nechť spolu žijí, ovšem nepotřebujeme na to žádný zákon.

Vaše odpověď