Celostátní preference

PPM Factum – listopad 2012. Svobodní 2,5 %